Share this content on Facebook!
12 Sep 2016
sơn dulux
tường sơn có xu hướng được dễ dàng hơn so với trần nhà, họ dễ tiếp cận hơn và đó là một vấn đề chỉ kéo đồ đạc tránh xa các bức tường và phủ sàn và đi của bạn. Mặc dù sơn tường là cắt sạch hơn, những sai lầm vẫn có thể được thực hiện. Dưới đây là năm những người lớn nhất khi bạn đang vẽ tường cho dự án vẽ tranh tường nội thất của bạn.

sơn nước dulux
o Thiếu hoặc chuẩn bị quá ít. Những gì tôi tham khảo để được làm đầy vết nứt và lỗ trước khi sơn. công việc chuẩn bị của bạn là rất quan trọng trong việc xác định...